Агро оголошення : Інші засоби захисту

Розмістити агро огололошення
 

 

 

 

58
товарів та послуг
Показані 1-15 із 58 записів.
продати Стимулятори росту | Вимпел-К
Ціна : 319.1 UAH

Об'єм : 1 мл

23 Червня, 2018

Миколаїв, Миколаївська обл

096-733-73-30

Стимулятор росту. Особливістю препарату ВИМПЕЛ-К є те, що до його складу входить бурштиново-гуматний комплекс. Завдяки дії цього комплексу активізується вироблення аденозинтрифосфорної кислоти (АТФ), тому ВИМПЕЛ-К є потужним стимулятором вироблення енергії, посилює клітинне дихання, сприяє засвоєнню кисню клітинами. Приріст швидкості споживання кисню мітохондріями (енергетичним центром клітин) рослини збільшується в десятки разів. Це призводить до прискорення всіх обмінних процесів, у тому числі підвищується енергія проростання на 5-8% та сила росту паростків, що дає можливість сформувати задану густоту стояння рослин. Вони продукують більшу кількість біомаси, тобто прискорюється розвиток кореневої системи і вегетативної маси, в результаті чого стійкість рослин до посухи підвищується на 25-30%. У багаторічних культур підвищується відсоток вдалих щеплень та укорінення живців і чубуків на 15-20%, покращується приживлюваність саджанців (кореневласних та щеплених) на 10-12%. Також ВИМПЕЛ-К сприяє відновленню кореневої системи при пересадці саджанців. Прилипач. Поліетиленоксид з високою молекулярною масою має високу плівкоутворюючу здатність. Завдяки цьому ВИМПЕЛ-К забезпечує закріплення бакових препаратів на насінні, що підвищує ефективність біопрепаратів, протруйників та мікродобрив на 25-30%. При тривалому (до 2-х місяців) знаходженні в умовах нестачі вологи в ґрунті насіння зазнає негативного впливу провокаційної вологи, що призводить до пліснявіння. Створена оболонка захищає оброблене препаратом ВИМПЕЛ-К насіння від провокаційної вологи, зберігаючи його схожість. Польова схожість насіння в особливо несприятливих умовах підвищується на 20-25%. Адаптоген та кріопротектор. Одночасна дія полімерів підвищує осмотичний тиск, спрямований всередину клітини, покращує білковий обмін, що виражається в синтезі стресових білків, а також у збільшенні кількості цукрів у рослині. Ці зміни роблять організм рослини більш стійким до несприятливих умов навколишнього середовища, вона краще переносять підвищені та знижені температури, низьку вологість повітря. Підвищується рівень вмісту цукрів і крохмалю на 40%, завдяки чому посилюється зимостійкість і морозостійкість (знижується температура замерзання клітинного соку і води на 3-5°С). Антистресант. Застосування препарату разом із протруювачами знімає пестицидний стрес, при цьому сила росту паростків відновлюється до рівня, закладеного в генотипі. Антиоксидант. Бурштиново-гуматний комплекс інгібує дію окислювачів, стабілізує життєдіяльність природної мікрофлори ґрунту навколо насіння. Препарат захищає рослину від зайвого накопичення в тканинах азотистих речовин (нітратів) при їх надмірному вмісті в ґрунті. Рекомендована доза застосування препарату ВИМПЕЛ-К під час протруєння насіння забезпечує високу ефективність завдяки оптимальній концентрації бурштиново-гуматного комплексу в його складі. Таким чином, багатокомпонентність препарату ВИМПЕЛ-К надає йому властивості стимулятора росту, прилипача, адаптогена, кріопротектора, антистресанта, антиоксиданта та робить його незамінним під час протруювання насіння. Обробка насіння препаратом ВИМПЕЛ-К призводить до закріплення його дії в період всієї життєдіяльності рослини. Обробки необхідно проводити розчином, який був підготовлений безпосередньо перед застосуванням. Такий нескладний агротехнічний захід, як обробка насіння стимулятором росту ВИМПЕЛ-К, призводить до зростання врожайності на 15-28%, що має безсумнівний економічний ефект.
продати Стимулятори росту | Вимпел 2
Ціна : 243.8 UAH

Об'єм : 10 л

23 Червня, 2018

Миколаїв, Миколаївська обл

096-733-73-30

ВИМПЕЛ 2 – комплексний природно-синтетичний препарат контактно-системної дії для обробки насіння та вегетуючих рослин. Головною відмінною рисою стимулятора ВИМПЕЛ 2 від свого попередника є оптимально збалансований склад багатоатомних спиртів, завдяки чому препарат не втрачає рідкий стан при низьких позитивних температурах і може застосовуватися при досягненні температури повітря +5°С і вище. До складу препарату входить набір карбонових кислот, які беруть участь у циклі Кребса, що є ключовим етапом дихання всіх клітин і джерелом енергії для синтезу життєво важливих з’єднань, таких як вуглеводи та амінокислоти. Гумінові кислоти представлені їх новітньою модифікацією, яка є власною розробкою (ноу-хау) компанії ДОЛИНА. Модифіковані гумінові кислоти мають стійкість як в кислому, так і в лужному середовищі, що надає стійкості препарату в широкому інтервалі рН, без зниження його активності. Завдяки вдосконаленому та збалансованому набору компонентів, що входять до його складу, стимулятор росту рослин ВИМПЕЛ 2 має наступні властивості. СТИМУЛЯТОР РОСТУ Багатоатомні спирти з коротким вуглецевим ланцюгом структурують вільну внутрішньоклітинну воду, підвищуючи її біологічну активність; прискорюють процеси росту і фотосинтезу; регулюють транспірацію та інтенсивність мінерального живлення. Продуктами перетворення багатоатомних спиртів у клітині є елементарні вуглеводи (моносахариди), які виступають будівельним матеріалом і джерелом енергії. Природні стимулятори-адаптогени на основі карбонових кислот беруть участь у найважливіших енергетичних перетвореннях рослинного організму, підсилюють постачання кисню в тканини, підвищують вироблення основної енергетичної речовини АТФ-аденозинтрифосфату. Регулююча енергетичний обмін дія карбонових кислот проявляється вже за дуже низьких концентрацій (0,002% розчин). Завдяки своєму природному походженню карбонові кислоти підлягають швидкому метаболізму в рослині та надають препарату біостимулюючу дію. Це призводить до інтенсивного проростання насіння й активізації зростання органів рослини, а також прискорює засвоєння макро- та мікроелементів з ґрунту. За наявності комплексу багатоатомних спиртів, солі гумінових кислот багаторазово підвищують свою активність. Збільшення їхньої проникаючої здатності відбувається за рахунок високого тургорного тиску, який виникає завдяки багатоатомним спиртам. АДАПТОГЕН КРІОПРОТЕКТОР ТЕРМОПРОТЕКТОР Збалансований склад багатоатомних спиртів активно структурує вільну внут-рішньоклітинну воду і є гарним стабілізатором її просторової структури. Завдяки цьому утворюються водні структури, аналогічні просторовій решітці льоду, які перешкоджають розвитку процесу кристалізації. Багатоатомні спирти покращують вуглеводний обмін, який виражається в підвищенні кількості цукрів у рослин. Карбонові кислоти надають антигіпоксичний ефект (підвищення стійкості організму до кисневої недостатності) шляхом активації сукцинатдегідрогеназного окислення і відновлення активності цитохромоксидази, сприяючи накопиченню в клітинах АТФ. Карбонові кислоти сприяють підвищенню вологоутримуючої здатності в тканинах рослин за рахунок зниження транспірації. Ці зміни роблять організм більш стійким до несприятливих факторів навколишнього середовища, рослини краще переносять як підвищену, так і знижену температури, а також зимові морози. АНТИСТРЕСАНТ На обробку пестицидами культурні рослини реагують синтезом специфічних стресових білків і ферментів, які нейтралізують отриманий негативний вплив. Комплекс з модифікованих гумінових кислот і низькомолекулярних багатоатомних спиртів прискорює обмінні процеси у тканинах рослин, які проявляються в більш інтенсивному синтезі антистресових речовин, підсилюють фотосинтетичну продуктивність хлоропластів у клітинах, що в свою чергу знімає фітотоксичність після обробки пестицидами. ІНГІБІТОР ХВОРОБ Багатоатомні спирти мають гідрофільні властивості. Потрапляючи на поверхню листя, вони утримують вільну воду в колоїдному стані, перешкоджаючи розвитку хвороботворних організмів. Також захист від хвороб здійснюється шляхом посилення імунітету, стимуляції природної здатності рослини чинити опір хворобам. За рахунок підвищення імунітету ураженість рослин знижується в 1,5-2 рази, що зменшує кратність обробок рослин фунгіцидами. АКТИВАТОР ҐРУНТУ Стимулятор росту ВИМПЕЛ 2 за допомогою багатоатомних спиртів приско-рює обмінні процеси в рослині, які збільшують кореневі виділення рослин, що призводить до підвищення активності ґрунтових мікроорганізмів у прикореневій зоні (ризосфері). Карбонові кислоти посилюють зростання чисельності мікроорганізмів. У результаті активізується виділення СО2 і деструкція целюлози. Підтримується позитивний баланс гумусонакопичення. Збільшення мікробного числа азотфіксаторів, фосфор-мобілізаторів та інших корисних бактерій оптимізує мінеральне живлення рослин і дозволяє на 10-30% скоротити витрату мінеральних добрив. ПРИЛИПАЧ Багатоатомні спирти мають плівкоутворюючу здатність. Завдяки цьому ВИМПЕЛ 2 забезпечує закріплення бакових препаратів на поверхні насіння та листя, що підвищує ефективність біопрепаратів, пестицидів та мікродобрив. У разі тривалого (до 2-х місяців) перебування в умовах нестачі вологи в ґрунті, насіння піддається негативному впливу провокаційної вологи, що призводить до його пліснявіння. Сформована еластична оболонка не перешкоджає вільному диханню, проте захищає насіння від ґрунтової провокаційної вологи, зберігаючи його схожість. ФОТОСИНТЕЗАТОР Позакореневе внесення препарату сприяє збільшенню кількості хлорофілу, що підсилює розвиток рослини. Препарат оптимізує процеси пластичного та енергетичного обмінів, роблячи процес фотосинтезу у рослин максимально ефективним. ВИМПЕЛ 2 сумісний з пестицидами, макро-, мікродобривами та біопрепаратами. Препарат повністю розчиняється у воді та не втрачає свою активність в будь-яких бакових сумішах, підвищуючи ефективність їх дії. Низькомолекулярні багатоатомні спирти препарату легко проникають у тканини, виконуючи функцію транспортного агента для всіх препаратів, що застосовуються спільно зі стимулятором росту ВИМПЕЛ 2. Обробки необхідно проводити розчином, який був підготовлений безпосередньо перед застосуванням. Препарат підвищує якість продукції, врожайність (збільшується на 10-30%). Не потребує додаткових витрат на обробку, оскільки застосовується в бакових сумішах.
продати Стимулятори росту | Вимпел
Ціна : 248.55 UAH

Об'єм : 5 л

23 Червня, 2018

Миколаїв, Миколаївська обл

096-733-73-30

ВИМПЕЛ – комплексний природно-синтетичний препарат контактно-системної дії для обробки насіння та вегетуючих рослин. Стимулятор росту. Низькомолекулярний ПЕО легко проникає в тканини, виконуючи роль транспортного агента для всіх препаратів, які використовуються спільно з стимулятором росту ВИМПЕЛ. Також ПЕО з низькою молекулярною масою структурує вільну внутрішньоклітинну воду, підвищуючи її біологічну активність, прискорює процес росту, фотосинтезу. ВИМПЕЛ регулює транспірацію та інтенсивність мінерального живлення. Продукти розпаду ПЕО є елементами живлення рослинної клітини. Присутність відмитих солей гумінових кислот підсилює коренеутворення та поліпшує живлення, що сприяє активізації росту надземної частини рослин. Адаптоген, кріопротектор, термопротектор. Одночасна дія полімерів підвищує осмотичний тиск, спрямований всередину клітини, покращує білковий обмін, що виражається в збільшенні кількості цукру в рослині. Ці зміни роблять організм рослини більш стійким до несприятливих умов навколишнього середовища, рослини краще переносять підвищенні та зниженні температури, низьку вологість повітря. Антистресант. На обробку пестицидами культурні рослини реагують синтезом специфічних стресових білків та ферментів, що нейтралізують отриманий негативний вплив. Низькомолекулярний ПЕО прискорює обмінні процеси в тканинах рослин, відбувається більш інтенсивний синтез антистресових сполук, що знімає фітотоксичність після обробки пестицидами. Інгібітор хвороб. Поліетиленоксиди, внесені з фунгіцидами, зневоджують грибки та бактерії. Висушування мікробної клітини, з одного боку, знижує її біологічну активність, а з іншого підвищує її сприйнятливість до пестицидів. За рахунок підвищення імунітету захворюваність рослин знижується в 1,5-2 рази, що зменшує кратність обробок рослин фунгіцидами. Активатор грунту. Активізує кореневі виділення рослин та діяльність грунтових мікроорганізмів, що проявляється у підсиленні виділення СО2 та фіксації азоту. Підтримує позитивний баланс гумусонакопичення. Прилипач.ПЕО з високою молекулярною масою має високу плівкоутворюючу здатність. Завдяки цьому ВИМПЕЛ забезпечує закріплення бакових препаратів на насінні, що підвищує ефективність біопрепаратів, протруйників та мікродобрив. При тривалому (до 2-х місяців) знаходженні в умовах нестачі вологи у грунті насіння зазнає негативного впливу провокаційної вологи, що виражається у пліснявінні. Створена оболонка захищає насіння від провокаційної вологи, зберігаючи його схожість. Додавання до води стимулятора росту ВИМПЕЛ покращує технологічні якості робочої рідини. При додаванні до води стимулятора росту ВИМПЕЛ змінюються фізичні властивості робочої рідини: істотно зростає масовий медіанний діаметр крапель (на 26-29%); зменшується сукупна частка краплин, що схильні до знесення та скочування на 18,7- 21,9%. Діючі речовини, що входять до складу стимулятора росту рослин ВИМПЕЛ, підсилюють дію одна одної і забезпечують препарату багатофункціональність, тому він має властивості: стимулятора росту, адаптогена, кріопротектора, термопротектора, антистресанта, прилипача, інгібітора хвороб та активатора ґрунту. Підвищує якість продукції, врожайність зростає на 10-30%. Препарат не потребує додаткових витрат на обробку – використовується у бакових сумішах. Добре зарекомендував себе при спільному застосуванні з біопрепаратами, мікро-, макродобривами і пестицидами, збільшуючи ефективність їх дії.
продати Мембраны насосов для опрыскивателей полевых.
Ціна : договірна

19 Червня, 2018

Запоріжжя, Запорізька обл, вул. Василя Сергієнка, 31

095-077-74-58

Большой выбор мембран для насосов на опрыскиватель полевой.
продати Фильтра к опрыскивателям полевым.
Ціна : договірна

19 Червня, 2018

Запоріжжя, Запорізька обл, вул. Василя Сергієнка, 31

095-077-74-58

Предлагаем запасные части на опрыскиватель полевой: Форсунки к опрыскивателям; Распылители "Agroplast"; Распылители "MMAT"; Распылители "Polimer"; Распылители КАС, колпачки КАС, патрубки КАС, дозаторы КАС; Колпачки на распылители и отсекатели; Клапана отсекателей; Кольца; Насосы и запчасти к ним; Мембраны насосов и отсекателей; Регуляторы давления и запчасти к ним, манометры; Фильтра и запчасти к ним; Сеточки к форсункам; Валы карданные, крестовины; Баки, комплектующие бака и штанг; Шланги для опрыскивателя; Переходники.
продати Насосы и запчасти к ним на опрыскиватель полевой.
Ціна : договірна

19 Червня, 2018

Запоріжжя, Запорізька обл, вул. Василя Сергієнка, 31

095-077-74-58

Также предлагаем запасные части на опрыскиватель полевой: Форсунки к опрыскивателям; Распылители "Agroplast"; Распылители "MMAT"; Распылители "Polimer"; Распылители КАС, колпачки КАС, патрубки КАС, дозаторы КАС; Колпачки на распылители и отсекатели; Клапана отсекателей; Кольца; Насосы и запчасти к ним; Мембраны насосов и отсекателей; Регуляторы давления и запчасти к ним, манометры; Фильтра и запчасти к ним; Сеточки к форсункам; Валы карданные, крестовины; Баки, комплектующие бака и штанг; Шланги для опрыскивателя; Переходники.
продати Запасные части на опрыскиватель навесной.
Ціна : договірна

19 Червня, 2018

Запоріжжя, Запорізька обл, вул. Василя Сергієнка, 31

095-077-74-58

Регуляторы давления и запчасти к ним. Также предлагаем запчасти на опрыскиватель навесной: Форсунки к опрыскивателям; Распылители "Agroplast"; Распылители "MMAT"; Распылители "Polimer"; Распылители КАС, колпачки КАС, патрубки КАС, дозаторы КАС; Колпачки на распылители и отсекатели; Клапана отсекателей; Кольца; Насосы и запчасти к ним; Мембраны насосов и отсекателей; Регуляторы давления и запчасти к ним, манометры; Фильтра и запчасти к ним; Сеточки к форсункам; Валы карданные, крестовины; Баки, комплектующие бака и штанг; Шланги для опрыскивателя; Переходники.
продати Форсунки (распылители) на опрыскиватель полевой.
Ціна : договірна

19 Червня, 2018

Запоріжжя, Запорізька обл, вул. Василя Сергієнка, 31

095-077-74-58

Форсунки к опрыскивателям; Распылители "Agroplast"; Распылители "MMAT"; Распылители "Polimer"; Распылители КАС, колпачки КАС, патрубки КАС, дозаторы КАС; Колпачки на распылители и отсекатели; Клапана отсекателей; Кольца; Насосы и запчасти к ним; Мембраны насосов и отсекателей; Регуляторы давления и запчасти к ним, манометры; Фильтра и запчасти к ним; Сеточки к форсункам; Валы карданные, крестовины; Баки, комплектующие бака и штанг; Шланги для опрыскивателя; Переходники.
продати Продам регулятор росту ВИМПЕЛ 2
Ціна : договірна

12 Червня, 2018

Полтава, Полтавська обл

066-437-01-03

ВИМПЕЛ 2® – комплексний природно-синтетичний препарат контактно-системної дії для обробки насіння та вегетуючих рослин. Головною відмінною рисою стимулятора ВИМПЕЛ 2® від свого попередника є оптимально збалансований склад багатоатомних спиртів, завдяки чому препарат не втрачає рідкий стан при низьких позитивних температурах і може застосовуватися при досягненні температури повітря +5°С і вище. До складу препарату входить набір карбонових кислот, які беруть участь у циклі Кребса, що є ключовим етапом дихання всіх клітин і джерелом енергії для синтезу життєво важливих з’єднань, таких як вуглеводи та амінокислоти. Гумінові кислоти представлені їх новітньою модифікацією, яка є власною розробкою (ноу-хау) компанії ДОЛИНА. Модифіковані гумінові кислоти мають стійкість як в кислому, так і в лужному середовищі, що надає стійкості препарату в широкому інтервалі рН, без зниження його активності. Завдяки вдосконаленому та збалансованому набору компонентів, що входять до його складу, стимулятор росту рослин ВИМПЕЛ 2® має наступні властивості.
продати Регулятор росту Хлормекват-Хлорид 750
Ціна : договірна

08 Червня, 2018

Вишгород, Вишгородський р-н, Київська обл

098-193-81-35

Хлормекват-Хлорид 750 - регулятор росту, який сприяє інтенсивному вирощуванню зернових. Ємкість - 10 л. Хлормекват-хлорид 750 г/л – діюча речовина засобу. Форма випуску препарату: водний розчин. Хлормекват-Хлорид 750 запобігає виляганню зернових колосових культур, що є дуже важливим в умовах інтенсивних технологій виробництва. Переваги регулятора росту: Злакові рослини активно його засвоюють, через листя та кореневу систему. Стійкість рослини збільшується, їй уже не загрожує ураження збудниками гнилі чи ломкість стебла. Препарат забезпечує рівномірність цвітіння та дозріванню зерна. Рослина повністю використовує свій генетичний потенціал, зерно підвищує свою якість, краще наливається. Завдяки даному препарату можна заощадити на використанні ресурсозберігаючих технологій під час збирання врожаю. Окрім того, рослина стає стійкішою до низки хвороб.
продати Стимулятор роста растений (цитокинин + ауксин + янтарная к-та)
Ціна : 2000 UAH

Об'єм : 1 л

04 Червня, 2018

Миколаїв, Миколаївська обл

096-655-11-23

Продаем Био-гормон роста растений на основе цитокинина, ауксина, янтарной кислоты и микро-элементов. Данный припарат вызывает у растений деление клетки и способность ВПИТЫВАТЬ В СЕБЯ ВЛАГУ ИЗ ВОЗДУХА - атмосферный капельный полив!!! НЕЗАМЕНИМАЯ СКОРАЯ ПОМОЩЬ, если посевы горят от ЗАСУХИ!!! ЗАСУХА ВАШИМ РАСТЕНИЯМ уже не страшна! Обеспечивает БОЛЬШУЮ выживаемость и большой прирост вегетативной массы растений в критических условиях (жара, суховей, перекорм микро-элементами(остановка роста), подмерзание, хим. ожоги и тд.) обладает большими реанимирующими свойствами. Незаменимый помощник при отсуцтвии достаточного увлажнения для растений! Выводит из "сна" спящие резервные почки. В результате имеем приличную добавку, в тоннах, к урожаю!!! ВНИМАНИЕ - припарат НЕ УВЕЛИЧИВАЕТ вегетационный период у растений!!! Дозировка: от 70 -100 милилитров на 1га. при температуре воздуха +8град. от 1 до 2 раз опрыскивания по листу. Дозировки и способы внесения уточняйте по телефону - индивидуальный подход к каждой с/х культуре!
продати Минералис склеиватель стручков рапса и бобов
Ціна : договірна

02 Червня, 2018

Маріуполь, Маріуполь, Донецька обл

095-541-14-75

Продам препарат для предотвращения растрескивания стручков и бобов. Описание и состав. Гель. Действующее вещество - биополимерная композиция (бпка). Назначение. Предотвращает растрескивание стручков и бобов. Качественное покрытие рабочим раствором достигается после одной обработки. Эффективность (полимеризация) не зависит от внешних факторов. Уменьшает испарение, негативное влияние ультрафиолета и трения между стручками. Медленно разрушается, долго сохраняет свои свойства. Способствует полному натуральному созреванию урожая культур т. е., спелые семена не осыпаются, а недозрелые - поспевают. Особенности препарата При попадании рабочего раствора на обрабатываемые растения, сразу после высыхания, создает на их поверхности эффективную полимерную пленку с сетчатой структурой. Создает полимерную пленку без солнечного света, что дает возможность применять препарат в солнечную, и в пасмурную погоду. Характеризуется стабильностью и обеспечивает эффективное действие. Устойчив к высоким температурам и работает в диапазоне от 5˚С до 50˚С. Возможность использования пожнивных остатков на корм животным. Применение. Перед началом работ по опрыскивания поля следует сделать расчеты необходимого количества препарата, в зависимости от нормы расхода и площади участка, необходимо обработать, пользуясь при этом приведенной ниже таблицей. Определенное количество препарата или маточного раствора залить в бак опрыскивателя наполненного на треть чистой водой, включить смеситель и через 15 минут, не выключая, долить необходимое количество воды. Продолжать перемешивать во время обработки для обеспечения однородности рабочего раствора. Внимание! Перед заправкой в опрыскиватель обязательно сделать маточный раствор препарата в соотношении 1:1. Обрабатывают растения наземным или авиаспособом за 2 - 4 недели до уборки урожая в диапазоне температур от 50С до 300С. Нормы расхода препарата ТестаРапс Культура, которая обрабатывается Норма расхода препарата Норма расхода рабочего раствора Фаза развития культуры Максимальное количество обработок Рапс, горчица 1-1,5 л/га 50-300 л/га В начале пожелтения стручков 1 1-1,5 л/га 10-100 л/га При авиационной обработке 1 Соя, горох, люпин 2,5-3,5 л /га 50-300 л/га В начале пожелтения стручков 1 2,5-3,5 л /га 10-100 л/га При авиационной обработке 1 Меры предосторожности. Препарат ТестаРапс экологически безопасен для людей, животных и насекомых! При попадании препарата на кожу или в глаза - промыть водой. Хранение. Препарат ТестаРапс хранят в герметичной упаковке при температуре от 30С до 400С. Гарантийный срок хранения: 2 года от даты изготовления.
продати Регулятор росту Хлормекват-Хлорид 750
Ціна : договірна

29 Травня, 2018

Вишгород, Вишгородський р-н, Київська обл

098-193-81-35

Хлормекват-Хлорид 750 - регулятор росту, який сприяє інтенсивному вирощуванню зернових. Ємкість - 10 л. Хлормекват-хлорид 750 г/л – діюча речовина засобу. Форма випуску препарату: водний розчин. Хлормекват-Хлорид 750 запобігає виляганню зернових колосових культур, що є дуже важливим в умовах інтенсивних технологій виробництва. Переваги регулятора росту: Злакові рослини активно його засвоюють, через листя та кореневу систему. Стійкість рослини збільшується, їй уже не загрожує ураження збудниками гнилі чи ломкість стебла. Препарат забезпечує рівномірність цвітіння та дозріванню зерна. Рослина повністю використовує свій генетичний потенціал, зерно підвищує свою якість, краще наливається. Завдяки даному препарату можна заощадити на використанні ресурсозберігаючих технологій під час збирання врожаю. Окрім того, рослина стає стійкішою до низки хвороб.
продати Прилипатель Талант
Ціна : договірна

28 Травня, 2018

Олександрія, Олександрія, Кіровоградська обл

068-463-33-03

Препарат Талант уменьшает поверхностное натяжение рабочего раствора гербицида, обеспечивает образование однородной плёнки на надземных частях растения. Благодаря этому гербицид лучше удерживается на поверхности растения, а также лучше поглощается растением. Усиливается эффективность действия гербицида на растения сорняков. В отдельных случаях это позволяет существенно уменьшить норму рас хода гербицида на единицу посевной площади. Препарат Талант применяется в баковых смесях с гербицидами из расчёта 100мл ПАВ Талант на каждые 100л рабочего раствора. Рабочий раствор гербицида и ПАВ Талант готовят в соответствии с рекомендациями, указанными в тарной этикетке для каждого конкретного гербицида. Меры безопасности. Вещество воспламеняющееся. При тушении пожара для борьбы с огнём использовать воду, песок, пену, углекислотные огнетушители. Все работы с препаратом следует проводить с использованием средств индивидуальной защиты. Не загрязнять водоёмы. Запрещается повторное использование тары. Токсикологическая характеристика. Мало опасные вещества – 4 класс опасности. Препарат вызывает сильное раздражение глаз.
продати Прилипатель Альфалип
Ціна : договірна

28 Травня, 2018

Олександрія, Олександрія, Кіровоградська обл

068-463-33-03

ПАВ Альфалип улучшает смачивание наземных частей растений и усиливает прилипание рабочего раствора препаратов, способствует быстрому и более полному проникновению действующих веществ пестицидов в растение. Это ускоряет действие гербицидов, фунгицидов и инсектицидов, обеспечивает их высокую эффективность. Особенно большое значение это имеет при сухой или холодной погоде, когда замедляется рост сорняков и ухудшается их смачивания рабочим раствором. Кроме того, использование поверхностно-активных веществ обеспечивает отличную устойчивость к смыванию дождем, сильной росой и ультрафиолетовыми лучами, увеличивает продолжительность защитного действия препаратов. Альфалип применяется в количестве 0,1% (100 мл / 100 л воды) при норме расхода рабочей жидкости 200-300 л / га. При возделывании с меньшим объемом необходимо использовать не менее 150 мл Альфалип на гектар.