Агро оголошення : Десиканти

Розмістити агро огололошення
 

 

 

 

32
товарів та послуг
Показані 1-15 із 32 записів.
продати Продам десикант РЕГІСТАН
Ціна : договірна

15 Серпня, 2018

Полтава, Полтавська обл

066-437-01-03

РегистанДесикант Регистан, РК. Действующее вещество: дикват (дибромид), 150 г/л

Препаративная форма: растворимый концентрат
Тара: канистра 10 л
Общая информация о препарате:
Контактный десикант, предназначенный для подсушивания зерновых и технических культур перед уборкой.
Механизм действия препарата:
Препарат проникает в растения через листья с частичным перемещением по ксилеме. Действующие вещество препарата превращается в перекись водорода, что приводит к разрушению мембран клеток и цитоплазмы, что, в свою очередь, вызывает обезвоживание клетки и полное высыхание растения.

Рекомендации по применению препарата:

Культура Целевой объект воздействия Норма расхода
препарата, л/га Норма расхода
рабочей жидкости, л/га
Официальная регистрация 250-300
Подсолнечник Десикация растения, подсушивание семян и частичное уничтожение сорняков 2,0-3,0
Практика применения аналогичных препаратов
Рапс Десикация растения, подсушивание семян и частичное уничтожение сорняков 2,0-3,0
Зерновые 1,5-2,0
Соя 2,0-3,0

Общие рекомендации по применению препарата:

Обязательным условием применения препарата Регистан является сплошное покрытие поверхности и обильное смачивание растений при внесении препарата. Обработку рекомендуется проводить в безветренную погоду, в вечернее время или днем в условиях облачной погоды. В утренние часы, при солнечной погоде, применение препарата не рекомендуется. Визуальный эффект наблюдается через 2-9 дней после обработки, в зависимости от погодных условий и созревания растения.

продати Продам десикант ДИКВАТ
Ціна : договірна

15 Серпня, 2018

Полтава, Полтавська обл

066-437-01-03

Контактний десикант для підсушування рослин перед збиранням урожаю і часткового знищення бур'янів. Вирішує проблеми з нерівномірним та повільним дозріванням насіння найважливіших сільськогосподарських культур.


Діюча речовина: дикват дибромід, 150 г/л

Хімічний клас: похідні біпириділію

Препаративна форма: розчинний концентрат (РК)

Упаковка: каністри 10 л

Швидкість дії:

діє одразу після внесення, візуальний ефект десикації помітний вже за 4-7 діб, в залежності від температури повітря і ступеню дозрівання рослин. Оптимальна температура застосування Диквату від +15 до +25 °С.

Механізм дії:

швидко поглинаючись зеленими частинами рослин, контактна діюча речовина – дикват, швидко перетворюється на перекис водню, який призводить до руйнування мембран клітини і засиханню рослин. Діюча речовина швидко розкладається в рослині, тому застосування Диквату є безпечним, як на насіннєвих посівах, так і на посівах призначених для продовольчих цілей.

Властивості та переваги:

Основною перевагою є збирання культури в більш ранні терміни за будь-яких погодних умов.
Вирішення проблем нерівномірного і повільного дозрівання насіння важливих сільськогосподарських культур, (соняшник , насіннєві посіви овочевих, кормових і технічних культур).
Зниження вологості насіння, відповідно зменшення витрат на сушіння.
Висока швидкість дії – збір можна проводити через 4-7 днів після обробки.
Не змивається дощем через 10 хвилин після обробки.
Крім культурних рослин, висушує бур’яни, чим покращує збирання.
Зупиняє розвиток і поширення хвороб (біла і сіра гниль соняшнику, фітофтороз картоплі та ін.)
Діюча речовина – дикват швидко розкладається в рослинах, тому можна безпечно застосовувати дикват на насіннєвих посівах і культурах продовольчого призначення.
При наявності бур’янів із сильним восковим нальотом і температурі повітря вище +25 °С, рекомендовано застосовувати Дикват з ПАВ (Супер ПАВ, Супер КАП).

продати Продам десикант ЮСТОН
Ціна : договірна

15 Серпня, 2018

Полтава, Полтавська обл

066-437-01-03

Системний контактний десикант, призначений для десикації гороху соняшнику та сої. Полегшує збирання врожаю за рахунок підсушування рослин при нерівномірному дозріванні.


Діюча речовина: дикват дибромід, 150 г/л.

Препаративна форма: розчинний концентрат.

Упаковка: пластикова каністра, 20 л.

Переваги препарату:

• забезпечує швидке і рівномірне дозрівання, що дозволяє провести збирання у стислий період;

• швидко поглинається рослинами;

• значно знижує вологість насіння, тим самим зменшуючи витрати на висушування;

• зменшує до мінімуму втрати насіння при збиранні;

• є самим швидкодіючим із існуючих десикантів;

• крім культурних рослин висушує бур’яни, що полегшує збирання врожаю та знищує бур’яни;

• зупиняє розвиток та розповсюдження хвороб (білої та сірої гнилей соняшника, фітофторозкартоплі табагато інших);

• діюча речовина препарату дикват швидко розпадається у рослинах, тому можна застосовувати препарат нанасіннєвих ділянках та культурах харчового призначення;

• не змиваеться дощем через 30 хв. після обробки.

Механізм дії:

Препарат поглинается зеленими частинами рослин. Діюча речовина дикват порушує в рослинах процес фотосинтезу. Діє відразу після внесення препарату. візуально ефект десикації видно через 4-7 днів, в залежно від температури повітря та фази розвитку культури.

продати Продам десикант САМУМ 150 РК
Ціна : договірна

15 Серпня, 2018

Полтава, Полтавська обл

066-437-01-03

Самум 150 РК - универсальный десикант контактного действия для подсушивания подсолнечника. Контактно-системный гербицид сплошного действия для уничтожения сорняков.


очень быстрое действие препарата и убедительный результат;
высушивает как культурные растения,так и сорняки, что облегчает сбор урожая;
быстро поглощается растениями, обеспечивая быстрое и равномерное созревание и, как результат, экономию средств на досушивание семян;
дает возможность получить семена с низкой влажностью, не изменяя его кислотно-жировой состав;
останавливает развитие и распространение болезней (белой и серой гнилей подсолнечника, фитофтороз картофеля и многие другие);
возможность применения на семенных участках и культурах пищевого назначения, так как действующее вещество контактного действия быстро разлагается в растении;
сохраняет технику и оборудование: присутствует элемент, предупреждающий коррозию металла.
Действующее вещество - дикват дибромид, 150 г/л.

Механизм действия быстро проникает в растения, способствует равномерному созреванию, позволяя провести уборку в оптимальные сроки.

Способ применения
Культура Норма, л/га Способ, сроки применения
Подсолнечник 2,0-3,0 Опрыскивание посевов в фазе начала побурение корзин (за достижением влажности семян не более 30-35%)
Соя 2,0-3,0 Опрыскивание посевов в фазе начала побурения бобов нижнего и среднего ярусов (при влажности семян не более 35-40%)
Особенности применения

вносится путем опрыскивания посевов подсолнечника в фазе побурения корзин. Ранняя обработка может привести к снижению урожайности;
обязательное требование - обеспечение сплошного покрытия площади и обильное смачивание растений при внесении;
обработку рекомендуется проводить в вечернее время или днем при условии пасмурной погоды;
запрещается проводить опрыскивание при скорости ветра более 3–4 м / с;
норма расхода рабочей жидкости для наземных опрыскивателей 200–300 л/га, для авиационных обработок —50–70 л/га.
Самум 150 РК совместим с мочевиной или аммиачной селитрой. Не рекомендуется использовать баковые смеси с другими пестицидами из-за несовпадения сроков применения.

продати Регистан
Ціна : 7 USD

Об'єм : 10000 л

09 Серпня, 2018

Новосілки, Києво-Святошинський р-н, Київська обл, Озерная 20

050-381-71-08

РЕГИСТАН, РК— контактный десикант, предназначен для предуборочной десикации подсолнечника и гороха, а также семенников овощных, кормовых и технических культур. Ускоряет процесс высушивания, особенно при неравномерном созревании растений, облегчает уборку. Применяется также как гербицид для довсходовой защиты от однолетних двудольных и злаковых сорняков на ряде культур.


Мощная, быстрая, проверенная временем десикация от компании "Агрохимические технологии"

РЕГИСТАН, РК широко применяется в сельском хозяйстве в качестве десиканта на товарных и семенных посевах масличных, овощных и технических культур. В течение нескольких дней после обработки препаратом РЕГИСТАН, РК зеленые части культурных растений и сорняков, подсыхают, что позволяет эффективно регулировать сроки уборки урожая увеличить урожайность, повысить качество и мастичность семян, снизить затраты на доработку и сушку семян снизить поражаемость болезнями

Быстро и мощно
В состав препарата РЕГИСТАН, РК помимо диквата входят эффективный смачиватель и специальные адъюванты. Он относится к быстродействующим десикантам. РЕГИСТАН, РК не смывается дождем уже через 15 минут после обработки, что делает его идеальным препаратом для проведения десикации в дождливую погоду. В отличие от других десикантов эффективность препарата РЕГИСТАН, РК не зависит от температуры воздуха — он одинаково эффективно работает как при высоких (>25°С), так и низких (< 10°С) температурах. В солнечную погоду скорость действия препарата увеличивается. Высушивание растений происходит в результате нарушения физиологических и биохимических процессов, что ведет к ослаблению водоудерживающей способности тканей и гибели клеток, и в результате — к высыханию растений. Эффект десикации проявляется через 5-7 дней в зависимости от температуры воздуха и степени созревания растений.

РЕГИСТАН, РК — контактный десикант
РЕГИСТАН, РК — контактный десикант, не обладающий системным действием. Это единственный десикант, зарегистрированный на семенных посевах многих культур, т. к. не снижает их всхожесть (препарат не проникает в зародыш семени). Действующее вещество — дикват — необратимо связывается растительными тканями, поэтому можно применять РЕГИСТАН, РК на семенных и товарных посевах.

Преимущества
обеспечивает быстрое и равномерное созревание, что позволяет провести уборку в оптимальные сроки в любых погодных условиях
самый быстродействующий из десикантов, позволяет приступить к уборке уже через 5-7 дней после обработки
снижает влажность семян, в результате уменьшаются затраты на сушку
сокращает потери семян при уборке
способствует увеличению урожайности, повышению качества семян и сохранению масличности
не смывается дождем через 10 минут после обработки
облегчает уборку, поскольку наряду с культурными высушивает и сорные растения
способствует снижению затрат на уборку
способствует прекращению развития и распространения болезней (белая и серая гнили подсолнечника, фитофтороз картофеля и многих других)
ДЕСИКАЦИЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА
Наиболее широко РЕГИСТАН, РК применяется на посевах подсолнечника. Препарат применяется в фазу полной (физиологической) спелости семян, при их влажности 30-35% (корзинок — 70-80%). На участках, где растения подсолнечника поражены серой или белой гнилями до 15% и/или имеются симптомы поражения обертки и корзинки фомопсисом работы по десикации необходимо начинать несколько раньше, при влажности семян 38-42%. Как показывают многочисленные опыты, в течение 7-10 дней после обработки препаратом влажность семян, по сравнению с контролем, снижается до 12-15%, потери снижаются на 2-4 ц/га. Своевременно и качественно проведенная десикация посевов снижает риск развития болезней подсолнечника, обеспечивает оптимальный график уборки культуры, позволяет освободить поля для проведения агротехнических мероприятий под урожай будущего года в лучшие агротехнические сроки. В отдельных случаях применение десиканта РЕГИСТАН, РК является единственным способом сохранения урожая от потерь при инфицировании подсолнечника фомопсисом.

Оптимизация сроков уборки
В последнее время площади посева основных масличных культур продолжают расширяться, при этом машинно-тракторный парк не всегда соответствует потребностям хозяйства. Хозяйства, имеющие более 1000 га под подсолнечником, просто не в состоянии обеспечить своевременную уборку культуры на всей площади имеющейся в наличии техникой. А ведь каждый упущенный день — это потери урожая. Десикация посевов позволяет оптимизировать сроки уборки и рационально распределить нагрузку на уборочную технику. При этом удается избежать потерь и организационных трудностей при уборке из-за неравномерного созревания культур, что особенно актуально для масличных.

Сохранение качества семян
Получение кондиционных маслосемян, особенно высокомасличных сортов и гибридов подсолнечника гарантирует только своевременная уборка. Накопление в семенах культуры сухого вещества и масла заканчивается через 40-45 дней после массового цветения. Как правило, урожай семян к этому времени уже сформирован, качество масла в них наилучшее (кислотное число масла составляет 0,3-0,7 мг КОН). Однако убирать в эти сроки высокомасличный подсолнечник еще нельзя, т.к. влажность семян находится на уровне 30-35%. Если такие семена не просушить, они в течение нескольких часов нагревается, а кислотное число масла возрастет в 10-60 раз, соответственно снижаются и качественные показатели масла. Сохранить высокое качество семенного и товарного подсолнечника можно в том случае, если влажность семян при уборке не превышает 10-12%. Такого результата можно добиться только путем десикации посевов препаратом РЕГИСТАН, РК

продати Реглон Супер SL
Ціна : 12 USD

Об'єм : 10000 л

09 Серпня, 2018

Новосілки, Києво-Святошинський р-н, Київська обл, с.Новосёлки, ул. Озёрная 20

050-381-71-08

РЕГЛОН СУПЕР, ВР — контактный десикант, предназначен для предуборочной десикации подсолнечника и гороха, а также семенников овощных, кормовых и технических культур. Ускоряет процесс высушивания, особенно при неравномерном созревании растений, облегчает уборку. Применяется также как гербицид для довсходовой защиты от однолетних двудольных и злаковых сорняков на ряде культур.


Мощная, быстрая, проверенная временем десикация от компании "Сингента"

РЕГЛОН СУПЕР, ВР широко применяется в сельском хозяйстве в качестве десиканта на товарных и семенных посевах масличных, овощных и технических культур. В течение нескольких дней после обработки препаратом РЕГЛОН СУПЕР, ВР зеленые части культурных растений и сорняков, подсыхают, что позволяет эффективно регулировать сроки уборки урожая увеличить урожайность, повысить качество и мастичность семян, снизить затраты на доработку и сушку семян снизить поражаемость болезнями

Быстро и мощно
В состав препарата РЕГЛОН СУПЕР, ВР помимо диквата входят эффективный смачиватель и специальные адъюванты. Он относится к быстродействующим десикантам. РЕГЛОН СУПЕР, ВР не смывается дождем уже через 15 минут после обработки, что делает его идеальным препаратом для проведения десикации в дождливую погоду. В отличие от других десикантов эффективность препарата РЕГЛОН СУПЕР, ВР не зависит от температуры воздуха — он одинаково эффективно работает как при высоких (>25°С), так и низких (< 10°С) температурах. В солнечную погоду скорость действия препарата увеличивается. Высушивание растений происходит в результате нарушения физиологических и биохимических процессов, что ведет к ослаблению водоудерживающей способности тканей и гибели клеток, и в результате — к высыханию растений. Эффект десикации проявляется через 5-7 дней в зависимости от температуры воздуха и степени созревания растений.

РЕГЛОН СУПЕР — контактный десикант
РЕГЛОН СУПЕР, ВР — контактный десикант, не обладающий системным действием. Это единственный десикант, зарегистрированный на семенных посевах многих культур, т. к. не снижает их всхожесть (препарат не проникает в зародыш семени). Действующее вещество — дикват — необратимо связывается растительными тканями, поэтому можно применять РЕГЛОН СУПЕР, ВР на семенных и товарных посевах.

Преимущества
обеспечивает быстрое и равномерное созревание, что позволяет провести уборку в оптимальные сроки в любых погодных условиях
самый быстродействующий из десикантов, позволяет приступить к уборке уже через 5-7 дней после обработки
снижает влажность семян, в результате уменьшаются затраты на сушку
сокращает потери семян при уборке
способствует увеличению урожайности, повышению качества семян и сохранению масличности
не смывается дождем через 10 минут после обработки
облегчает уборку, поскольку наряду с культурными высушивает и сорные растения
способствует снижению затрат на уборку
способствует прекращению развития и распространения болезней (белая и серая гнили подсолнечника, фитофтороз картофеля и многих других)
ДЕСИКАЦИЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА
Наиболее широко РЕГЛОН СУПЕР, ВР применяется на посевах подсолнечника. Препарат применяется в фазу полной (физиологической) спелости семян, при их влажности 30-35% (корзинок — 70-80%). На участках, где растения подсолнечника поражены серой или белой гнилями до 15% и/или имеются симптомы поражения обертки и корзинки фомопсисом работы по десикации необходимо начинать несколько раньше, при влажности семян 38-42%. Как показывают многочисленные опыты, в течение 7-10 дней после обработки препаратом влажность семян, по сравнению с контролем, снижается до 12-15%, потери снижаются на 2-4 ц/га. Своевременно и качественно проведенная десикация посевов снижает риск развития болезней подсолнечника, обеспечивает оптимальный график уборки культуры, позволяет освободить поля для проведения агротехнических мероприятий под урожай будущего года в лучшие агротехнические сроки. В отдельных случаях применение десиканта РЕГЛОН СУПЕР, ВР является единственным способом сохранения урожая от потерь при инфицировании подсолнечника фомопсисом.

Оптимизация сроков уборки
В последнее время площади посева основных масличных культур продолжают расширяться, при этом машинно-тракторный парк не всегда соответствует потребностям хозяйства. Хозяйства, имеющие более 1000 га под подсолнечником, просто не в состоянии обеспечить своевременную уборку культуры на всей площади имеющейся в наличии техникой. А ведь каждый упущенный день — это потери урожая. Десикация посевов позволяет оптимизировать сроки уборки и рационально распределить нагрузку на уборочную технику. При этом удается избежать потерь и организационных трудностей при уборке из-за неравномерного созревания культур, что особенно актуально для масличных.

Сохранение качества семян
Получение кондиционных маслосемян, особенно высокомасличных сортов и гибридов подсолнечника гарантирует только своевременная уборка. Накопление в семенах культуры сухого вещества и масла заканчивается через 40-45 дней после массового цветения. Как правило, урожай семян к этому времени уже сформирован, качество масла в них наилучшее (кислотное число масла составляет 0,3-0,7 мг КОН). Однако убирать в эти сроки высокомасличный подсолнечник еще нельзя, т.к. влажность семян находится на уровне 30-35%. Если такие семена не просушить, они в течение нескольких часов нагревается, а кислотное число масла возрастет в 10-60 раз, соответственно снижаются и качественные показатели масла. Сохранить высокое качество семенного и товарного подсолнечника можно в том случае, если влажность семян при уборке не превышает 10-12%. Такого результата можно добиться только путем десикации посевов препаратом РЕГЛОН СУПЕР, ВР.


продати Десикант Альфа Дикват
Ціна : 1800 UAH

Об'єм : 10 л

08 Серпня, 2018

Кременчук, Кременчуцький р-н, Полтавська обл, Шевченка

050-063-31-33

Контактний десикант суцільної дії.

Переваги

 • Надзвичайно швидка дія препарату та переконливий результат.
 • Можливість розпочати збирання врожаю на 10 днів раніше звичайних строків.
 • Дає можливість отримати насіння з низькою вологістю, зменшуючи витрати на сушіння.
 • Підвищує врожайність за рахунок зменшення втрат.
 • Знищує вегетуючі бур’яни.
 • Не має негативного впливу на якість насіння, не змінює його кислотно-жировий склад.
 • Низькі затрати на проведення десикації.

Механізм дії

Діюча речовина дикват швидко поглинається зеленими частинами рослин та перетворюється на перекис водню, що руйнує стінки мембран клітин. Це призводить до засихання всіх зелених частин рослини, на яку потрапив препарат. Десикація проходить тільки на початку процесу фотосинтезу. Але під дією ультрафіолетового проміння перекис водню швидко розпадається, тому для забезпечення високої ефективності обробку Альфа-Дикватом рекомендується проводити у похмурий день або ввечері. В цьому випадку відбувається більш глибоке проникнення диквату в рослину за рахунок відстрочки руйнування клітини до початку процесу фотосинтезу та забезпечується більш рівномірна десикація.

Властивості

Швидко поглинається рослинами та забезпечує швидке і рівномірне дозрівання, що дозволяє провести збирання в ранні строки та при будь-якій погоді. Крім культурних рослин, висушує бур’яни, що полегшує збирання врожаю. Зупиняє розвиток та розповсюдження хвороб (біла та сіра гнилі соняшника). Дикват швидко розпадається у рослинах, тому можна застосовувати препарат на насіннєвих ділянках та культурах харчового призначення.Швидко поглинається рослинами та забезпечує швидке і рівномірне дозрівання, що дозволяє провести збирання в ранні строки та при будь-якій погоді. Крім культурних рослин, висушує бур’яни, що полегшує збирання врожаю. Зупиняє розвиток та розповсюдження хвороб (біла та сіра гнилі соняшника). Дикват швидко розпадається у рослинах, тому можна застосовувати препарат на насіннєвих ділянках та культурах харчового призначення.

Загальні рекомендації

Препарат застосовують на посівах соняшнику у фазі побуріння кошиків. Рекомендується використовувати тільки чисту воду. Під час внесення робоча швидкість агрегату повинна становити 7-10 км/год. Обов’язковою вимогою є забезпечення суцільного покриття площі і повного змочування рослин під час проведення внесення препарату. Обробку рекомендується проводити ввечері або вдень за умов хмарної погоди. У сонячну та жарку погоду десикація проходить швидко, але менш ефективно. Вранці обробляти не рекомендується. Забороняється проводити обприскування при швидкості вітру більше 3-4 м/с. Бакові суміші з іншими загальновживаними пестицидами на відповідних культурах не рекомендуються через неспівпадіння строків застосування. Для підвищення ефективності десикації слід до розчину Альфа-Диквату додавати ПАР Альфалип (0,1 л/100 л води) або карбамід, аміачну селітру.

Норма витрати робочої рідини

Шкідливі об'єкти

Дзвінець великий - Rhinanthus major L.

Хвощ польовий - Eguisetum arvense L.

Шпергель звичайний - Spergula arvensis L.


продати Десикант Юстон
Ціна : договірна

30 Липня, 2018

Дніпро, Дніпропетровська обл

067-875-08-40

Десикант Юстон — контактный десикант, предназначен для предуборочной десикации подсолнечника и гороха, а также семенников овощных, кормовых и технических культур.

Действующее вещество

дикват, 150 г/л

Химический класс

производные бипиридилия

Упаковка 20 л

Преимущества

Обеспечивает быстрое и равномерное созревание, что позволяет провести уборку в оптимальные сроки в любых погодных условиях.

Самый быстродействующий из десикантов, позволяет приступить к уборке уже через 5–7 дней после обработки.

Снижает влажность семян, в результате уменьшаются затраты на сушку.

Сокращает потери семян при уборке.

Способствует увеличению урожайности, повышению качества семян и сохранению масличности.

не смывается дождем через 10 минут после обработки.

Облегчает уборку, поскольку наряду с культурными высушивает и сорные растения.

Способствует снижению затрат на уборку.

Способствует прекращению развития и распространения болезней (белая и серая гнили подсолнечника, фитофтороз картофеля и многих других).

Назначение

Десикант Юстон — контактный десикант, предназначен для предуборочной десикации подсолнечника и гороха, а также семенников овощных, кормовых и технических культур. Ускоряет процесс высушивания, особенно при неравномерном созревании растений, облегчает уборку.

продати Десикант Скорпион (Реглон Супер, Десикант)
Ціна : договірна

30 Липня, 2018

Дніпро, Дніпропетровська обл

067-875-08-40

Десикант контактного действия. Применяется для снижения влажности зерна и остановки развития и распространения заболеваний подсолнечника за счет подсушивания растений перед уборкой

Действующее вещество: дикват, 150 г/л

Производитель: Петерс енд Бург, Лтд, Венгрия

Формуляция: водорастворимый концентрат

Тарная единица: канистра, 10 л

Назначение препарата Препарат применяется для десикации сельскохозяйственных культур, что позволяет:

― проводить уборку прямым комбайнированием;

― проводить уборку урожая в более сжатые сроки;

― снизить влажность и засоренность семян продукции, что уменьшает затраты на дополнительные сушку и очистку;

― остановить развитие заболеваний, особенно в дождливую погоду.

Механизм действия

Препарат контактного действия. Действующее вещество препарата адсорбируется живыми клетками растения, включается в процессы метаболизма растения и образует соединения, которые разрушают мембраны клеток растения.

Признаки гербицидного действия

Первые визуальные симптомы действия препарата на растения появляются на следующий день в виде обесцвечивания листьев; бурых пятен и некрозов на 2-3 день. Через 7-12 дней после внесения культурных растения, готовы к уборке.

Рекомендации относительно применения

Эффективность десикации зависит от нормы расхода препарата, культуры, которая обрабатывается, густоты стояния растений и погодных условий на момент проведения десикации.

продати Десикант ДИКВАЛАН
Ціна : договірна

30 Липня, 2018

Дніпро, Дніпропетровська обл

067-875-08-40

Хімічна характеристика

Вміст діючої речовини: дикват, 150 г/л

Хімічна група: похідні біпіридилію

Препаративна форма: водний розчин

Упаковка: 10 л

Забезпечує швидке та рівномірне дозрівання, що дозволяє провести збір врожаю в ранні строки та при будь-якій погоді

Значно знижує вологість насіння, тим самим зменшуючи затрати на сушку

Крім культурних рослин, висушує бур’яни

Повністю припиняє розповсюдження хвороб, наприклад: фітофторозу, білої та сірої гнилей

Не змивається дощем вже через 30 хвилин після обробки

Швидко розкладається в ґрунтах, не впливає на наступні культури сівозміни

Механізм дії

Препарат потрапляє в рослини через листя, з частковим переміщенням по ксилемі. Діюча речовина дикват порушує у рослинах процес фотосинтезу. В них утворюються сильні оксиди, які пошкоджують клітинні мембрани та цитоплазму, що призводить до зневоднення клітин та повного висихання рослин. Діє відразу після внесення препарату, візуально ефект десикації видно через 5-7 днів залежно від температури повітря та фази розвитку культури.

Спектр дії

Десикація культурних рослин, підсушування насіння та часткове знищення бур’янів.

продати Десикант Регалон-S (Реглон Супер 150)
Ціна : договірна

30 Липня, 2018

Дніпро, Дніпропетровська обл

067-875-08-40

Активный ингредиент: дикват, 150 г / л Форма препарата: растворимый концентрат Препарат для десикации сельскохозяйственных культур. применение Культура назначение Норма расхода, л / га срок обработки Срок ожидания, дни Максимальное количество обработок горох Подсушивания культуры и уничтожение сорняков 2,0-3,0 Опрыскивание посевов в фазу пожелтения нижних бобов и при влажности зерна не более 45% 1 июля * Cоя Побурение бобов нижнего и среднего яруса 1 июнь * Подсолнечник Побурение корзин 4-6 1 * Рапс Побурен

продати Десикант Гринфорт ДК 150, РК
Ціна : договірна

30 Липня, 2018

Дніпро, Дніпропетровська обл

067-875-08-40

Назначение: неселективный гербицид контактного действия для десикации сельскохозяйственных культур. Действующее вещество: дикват, 150 г / л. Механизм действия: Препарат быстро абсорбируется живыми клетками растения. Действующее вещество превращается в перекись водорода, которая разрушает мембраны клеток растения. В свою очередь, это приводит к высыхания всех зеленых частей растения, но под действием ультрафиолетовых лучей перекись водорода быстро распадается, поэтому рекомендуется проводить обработку растен

продати Реглон Ейр 200 SL
Ціна : договірна

30 Липня, 2018

Дніпро, Дніпропетровська обл

067-875-08-40

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

 • Спеціально розроблена формуляція для авіаобробки
 • Комбінація сурфактантів у формуляції препарату гарантує оптимальну фракцію краплі під час внесення
 • Надзвичайно швидка дія (не змивається опадами вже через 30 хв. після обробки)
 • Прискорює достигання і робить його рівномірним по всіх органах рослини, припиняє розвиток хвороб
продати Десикант Реглон Супер 150
Ціна : договірна

30 Липня, 2018

Дніпро, Дніпропетровська обл

067-875-08-40

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

 • Надзвичайно швидка дія (не змивається опадами вже через 30 хв. після обробки)
 • Безпечний для культури, людини і довкілля
 • Прискорює достигання і робить його рівномірним по всіх органах рослини,припиняє розвиток хвороб
 • Знижує вологість насіння, зменшуючи витрати на сушіння
 • Знищує небажану рослинність при застосуванні у якості гербіцидусуцільної дії в посівах овочевих культур
продати Десикант Реглон Супер
Ціна : договірна

30 Липня, 2018

Дніпро, Дніпропетровська обл

067-875-08-40

Діюча речовина. Дикват, 150 г/л. Препаративна форма. Водорозчинний концентрат. Хімічна група. Похідні піридину. Сумісність. Не рекомендується змішувати з інш Діюча речовина. Дикват, 150 г/л.Препаративна форма. Водорозчинний концентрат.Хімічна група. Похідні піридину.Сумісність. Не рекомендується змішувати з іншими пестицидами на відповідних культурах. Сумісний з сечовиною або аміачною селітрою. Механізм дії. Препарат контактної дії швидко поглинається зеленими частинами рослини. Діюча речовина – дикват –

Десикант «Реглон Супер» является средством контактного действия и предназначается для подсушивания сельскохозяйственных культур. Культурные растения быстрее созревают и дают урожай.
Действующим веществом этого препарата является дикват. Он нарушает в растении процесс фотосинтеза, вследствие чего происходит повреждение мембран клеток. При этом культуры обезвоживаются и полностью засыхают.
Применение препарата будет незаменимым, если к запланированному периоду сбора урожая плоды ещё не созрели. В таких случаях возрастает риск снижения урожайности и качества семян.
Перед началом использования средства прочитайте описание и ознакомьтесь с инструкцией. Желательно обрабатывать растения вечером либо в пасмурную погоду. В жаркое время средство действует быстрее, но с меньшим эффектом.
Преимущества использования продукции
Десикант «Реглон Супер» имеет массу достоинств, среди которых:

 • быстрое снижение влажности семян;
 • ускорение созревания растений и способствование раннему сбору урожая;
 • быстрое разложение на безопасные для человека соединения;
 • улучшение качества урожая;
 • борьба с сорняками;
 • ярко выраженное действие уже через 4–7 суток после обработки;
 • приемлемая стоимость препарата.