Агро объявления : Комплексные удобрения

Разместить агро объявление
 

 

 

 

604
товаров и услуг
Показаны записи 1-15 из 604.
продать Продам вапнякове борошно для розкислення(вапнування) грунту
Цена : 300 UAH

21 Апреля, 2020

Лугины, Лугинский р-н, Житомирская обл

066-704-75-14

Вапнякове борошно для розкислення грунту від виробника. Високий вміст карбонату кальцію(80-85%), також містить магній, фосфор, калій та мікроелементи.
Виробляється із сировини 100 % природного походження, без хімічних та інших домішок, що забезпечує якість, безпечність, можливість використання в органічному землеробстві.
Вапнування кислих грунтів поліпшує агрохімічні та фізико-хімічні властивості грунтів, що підвищує їх природну родючість, нейтралізує шкідливі сполуки, які містяться у кислих грунтах, при цьому зменшується вміст нітратів та нітритів у рослинах, знижується концентрація важких металів та радіонуклідів.
Вапнування є одним із основних джерел постачання кальцію та магнію, які є необхідними елементами при формуванні кореневої системи рослин, процесі фотосинтезу та інш., в наслідок чого підвищується врожайність с/г культур.
Вапнування сприяє переходу азоту, фосфору та калію, що містяться в грунті, в більш доступні для рослин сполуки, підвищує доступність та ефективність мінеральних(на 20-30%) та органічних добрив(на 18-25%) та сприяє їх економії. Завдяки наявності у борошні сполук фосфору та калію, при вапнуванні кожний гектар додатково отримує до 15-19 кг фосфору(P2O5), 5-7 кг калію (K2O).
Найдрібніший помол вапняку забезпечує швидку реакцію розкислення грунту та проникнення в кореневу систему рослин.

Використання вапнякового борошна(перевезення автотранспортом, внесення на поля) не потребує застосування спеціальної техніки. Добре підходять звичайні розкидачі міндобрив типу МВУ, РМД..
Безперечною перевагою вапнякового борошна є значна економія коштів для господарств завдяки низькій ціні, в порівнянні з імпортними аналогами.

Надаємо консультації з приводу застосування вапнякового борошна, у т.ч. обґрунтування потреби, визначення норм внесення.

Ціна 300 грн з ПДВ за 1 тону, різні форми оплати, знижки. Організовуємо доставку.

продать Полифоска 8 NPK (S) 8-24-24 (9) комплексное минеральное удобрение
Цена : договорная

09 Апреля, 2020

Херсон, Херсонская обл

380-503-01-93

POLIFOSKA 8 NPK (S) 8-24-24- (9) - является эффективным удобрением для любой культуры, так как содержит равномерное соотношение основных элементов питания для обеспечения мощного прорастания растений.

азот

азот в аммонийной форме (NH4), который содержится в почве, не вымывается в и обладает пролонгированным действием для усвоения растением.
аммоний улучшает усвоение фосфора корневой системой растения.
фосфор

значительно повышена усвояемость фосфора растением за счет качественного сырья и высокой растворимости
фосфор содержится в форме диаммонийфосфат и 100% водорастворимый, что делает его полностью доступным для растения.
калий

калий в удобрении находится полностью в водорастворимой форме.
сера

содержание серы от 7 до 35% (SO3) в форме сульфатов, что значительно повышает эффективность усвоения азота.
Общие рекомендации использования POLIFOSKA 8 NPK (S) 8-24-24- (9)
Удобрения используются на всех сельскохозяйственных культурах для основного, предпосевного внесения и подкормки весной озимых культур.
Предпосевное применения предусматривает как внесение одновременно с посевом так и разбрасывания под предпосевную культивацию для размещения удобрений в посевном слое почвы на глубине 10-15 см.
Рекомендуемые нормы внесения: полевые культуры - 70-150 кг / га при посеве или 100-300 кг в предпосевную культивацию, или для ранневесенней подкормки в зависимости от культуры и марки удобрений Polifoska.

продать Polifoska 6 NPK (S) 6:20:30 (7)
Цена : договорная

09 Апреля, 2020

Херсон, Херсонская обл

380-503-01-93

Комплексное минеральное удобрение Polifoska 6 NPK (S) 6:20:30 (7) - является ценным удобрением для культур, требующих высокие нормы доступного калия, в частности это технические и масличные культуры. Также удобрение является эффективным на почвах, которые имеют низкое содержание калия.

Состав Азот - 6%, фосфор - 20%, калий - 30%, Сера - 7%

азот

азот в аммонийной форме (NH4), который содержится в почве, не вымывается в и обладает пролонгированным действием для усвоения растением.
аммоний улучшает усвоение фосфора корневой системой растения.

фосфор

значительно повышена усвояемость фосфора растением за счет качественного сырья и высокой растворимости.
фосфор содержится в форме диаммонийфосфат и 100% водорастворимый, что делает его полностью доступным для растения.

калий

калий в удобрении находится полностью в водорастворимой форме

сера

содержание серы от 7 до 35% (SO3) в форме сульфатов, что значительно повышает эффективность усвоения азота.
общие рекомендации

Удобрения используются на всех сельскохозяйственных культурах как для основного, предпосевного внесения и подкормки весной озимых культур.
Предпосевное применения предусматривает как внесение одновременно с посевом так и разбрасывания под предпосевную культивацию для размещения удобрений в посевном слое почвы 10-15 см.
Рекомендуемые нормы внесения: полевые культуры - 70-150 кг / га при посеве или 100-300 кг в предпосевную культивацию, или для ранневесенней подкормки в зависимости от культуры и марки удобрений Polifoska.

продать Супрофос 18 NPK (Ca, S) 4-10-18- (8, 5-24)
Цена : договорная

09 Апреля, 2020

Херсон, Херсонская обл

380-503-01-93

Супрофос 18 NPK (Ca, S) 4-10-18- (8,5-24) универсальное неорганическое гранулированный многокомпонентный удобрение, предназначенное для всех сельскохозяйственных культур, особенно для зерновых, рапса, сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника, бобовых и других.

Супрофос 18 NPK (Ca, S) 4-10-18- (8,5-24) содержит 4% азота в аммонийной форме, 10% фосфора (Р2О5) растворимого в минеральных кислотах, 18% калия (К2О) в форме калийной соли , 8,5% кальция (СаО), 24% серы в серной форме. Гранулированная форма удобрения обеспечивает равномерное внесение и систематическое усвоение питательных веществ. По уровню усвоения растениями сера занимает четвертое место после азота, калия и фосфора. Она способствует усвоению необходимого количества азота, улучшает вегетацию растений и увеличивает урожайность. Кальций способствует развитию корневой системы и формированию плодов.

продать Супрофос 12 NPK (S) 4-12-12 (25)
Цена : договорная

09 Апреля, 2020

Херсон, Херсонская обл

380-503-01-93

Супрофос 12 NPK (S) 4-12-12 (25) содержит 4% общего количества азота (N) в аммонийной форме, 12% фосфора (P 2O5), растворимого в нейтральном растворе цитрата аммония и воды, 11% фосфора (P2O5) , растворимого в воде, 12% калия (K2O) растворим в воде и всего 25% серы (SO3).

Супрофос 12 NPK (S) 4-12-12 (25) - это многокомпонентное удобрение, которое содержит питательные вещества в форме, легко усваиваемой растениями. Это удобрение предназначено в первую очередь для подпитки озимых злаков и озимого рапса. Он также может быть эффективно использован для всех весенних и пастбищных культур, дополняя азот в соответствии с потребностями культурных видов растений. Удобрение содержит серу, необходимую для создания белков.

Правила применения:

Супрофос 12 NPK (S) 4-12-12 (25) подходит для всех типов почв, независимо от их механического состава. Это предпосевное удобрение, его необходимо смешать с почвой на глубину 10-15 см. Использование Супрофос 12 NPK (S) 4-12-12 (25) на щелочных почвах не рекомендуется. На пастбищах удобрение следует вносить ранней весной в соответствии с дозой фосфора, предназначенной для всего вегетационного периода.

продать Сульфоамофос 20 NP (CaS) 10:20 (3, 5:17)
Цена : договорная

09 Апреля, 2020

Херсон, Херсонская обл

380-503-01-93

Сульфоамофос (Супрофосамон) NP (CaS) (суперфосфат амонізований) - концентроване гранульоване добриво, що містить азоту 10% в амонійній і амідній формі, фосфору 20% розчинного у воді і мінеральних кислотах і сірку 17% в формі SO3. Крім того, в добриві 3,5% кальцію, котрий приймає участь у розкисленні грунту.

Використовується на всіх типах грунтів для основного і рядкового внесення під всі сільськогосподарські культури в умовах відкритого і закритого грунту. Добриво призначене для застосування в сільському господарстві в області рослинництва.

Рекомендується для підживлення рослин, котрим, окрім основних мікроелементів, необхідні також великі запаси магнію і сірки. Хімічний склад та форми компонентів в добриві забезпечують належне живлення рослин протягом усього вегетаційного періоду.

продать Супрофос 18 NPK (Ca, S) 4-10-18- (8, 5-24) + B, Cu, Mn, Zn
Цена : договорная

09 Апреля, 2020

Херсон, Херсонская обл

380-503-01-93

Супрофос 18 из микроэлементы NPK ( Ca , S) 4-10-18- (8,5-24) + B, Cu , Mn , Zn - высокотехнологичное гранулированное удобрение , что содержит оптимальный состав макро-, мезо- и микроэлементов для основного питания зерновых и других с / х культур.

Супрофос 18 из микроэлементы NPK ( Ca , S) 4-10-18- (8,5-24) + B, Cu , Mn , Zn состоит из:

4% азота в аммонийной форме (NH4)
10% фосфора (P2O5) растворимого в гинеральних кислотах;
18% калия (К2О)
8,5% кальция ( СаО )
24% серы в серной форме (SO3)
0,2% бора в форм и тетрабората натрия .
0,1% меди ( Cu )
0,1% марганца ( Mn )
0,1% цинка ( Zn ).
Супрофос 18 из микроэлементы NPK ( Ca , S) 4-10-18- (8,5-24) + B, Cu , Mn , Zn - содержит питательные вещества в формах, растворимых в воде и легко усваиваемых растениями . Стартовая доза азота обеспечивает правильный начало роста растений . Фосфор стимулирует правильный развитие корневой системы растений . Калий регулирует водный баланс в клетках растений .

Важную роль в подпитке зерновых и масличных играют также микроэлементы . Бор принимает участие в процессах цветения и образования семян Медь положительно влияет на превращение азота в растении , является катализатором фотосинтеза. Марганец регулирует и стимулирует г. ист растений , принимает участие в процессе фотосинтеза, образовании хлорофилла и синтезе белков . Цинк увеличивает эффективность подкормки азотом. Удобрение содержит также питательные мезоэлементы : вор, кальций , магний и серу , которые полезно влияют на размеры и качество растений .

Рекомендации по использованию :

Супрофос 18 из микроэлементы NPK ( Ca , S) 4-10-18- (8,5-24) + B, Cu , Mn , Zn - есть предпосевной удобрением . Рекомендуется перемешать его с почвой на глубину 10-15 см. Удобрение поставляется в бег -бег по 500 кг и мешках по 50 кг. http://agrotorg.netПодробнее: http://agrotorg.net/ru/board/m-428330/suprofos-18-z-mikroyelementami-npk-ca-s-4-10-18-8-5-24-b-cu-mn-zn/

продать «Микро-Минералис» (Свекла), ЖК
Цена : 78 UAH

02 Апреля, 2020

Хмельницкий, Хмельницкая обл

098-607-99-95

Описание:
Микро-Минералис (свекла) — жидкое комплексное микроудобрение, предназначенное для внекорневой подкормки всех сортов и гибридов сахарной, кормовой и столовой свеклы.
Приоритетными микроэлементами для нормального развития сахарной, кормовой и столовой свеклы являются:
Бор — участвует в кислородном питании тканей. Использование бора в технологии выращивания приводит к повышению сахаристости в корнеплодах сахарной свеклы.
Марганец — улучшает гидролитические процессы в растении.
Молибден — необходим для процесса синтеза белков в растениях.
Кобальт — положительно влияет на дыхательные процессы и энергетический обмен.
Соотношение микроэлементов, содержащихся в Микро-Минералис (свекла), полностью соответствует физиологическим потребностям сахарной, кормовой и столовой свеклы.
Преимущества:
Повышает иммунитет растений (устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и болезням).
Снимает стресс при пестицидной нагрузке.
Уменьшает повреждения корневой гнилью.
Улучшает целостность корнеплода (помогает избежать дуплистости и растрескиваний).
Повышение урожайности до 30%.
Повышение содержания сахаров в корнеплодах.
Норма расхода рабочей жидкости при внекорневой обработке: 250-300 л/га.
Рекомендации:
Внекорневые подкормки. Определенное количество препарата залить в бак опрыскивателя наполненного на треть чистой водой, включить смеситель и через 15 минут, не выключая, долить необходимое количество воды. Продолжать перемешивать во время обработки для обеспечения однородности рабочего раствора. Для внекорневой подкормки лучшее время суток утро и вечер, когда температура от +12 до +22 ?. В этот период препарат лучше активизирует физиологические процессы в растениях.
Перед применением взболтать!
Раствор препарата хранить не более суток!
Внимание: препарат относится к безопасным веществам, не токсичен, не вызывает аллергических реакций, экологически безопасен.

продать «Микро-Минералис» (Овощные), ЖК
Цена : 76 UAH

02 Апреля, 2020

Хмельницкий, Хмельницкая обл

098-607-99-95

Описание:
Микро-Минералис (овощные) — это жидкое комплексное микроудобрение, которое содержит все основные микроэлементы необходимые для питания овощных культур. Наличие в микроудобрении наносоединений железа, марганца, цинка, меди, бора и молибдена положительно влияет на качество плодов, вкусовые свойства, урожайность и лёжкость выращенной продукции.
Преимущества:
Повышает урожайность и качество выращенной продукции.
Ускоряет процесс цветения, увеличивает количество завязи, ускоряет созревание плодов.
Снижает уровень нитратов в плодах.
Повышает иммунитет и стрессоустойчивость растений.
Применение:
Культура Овощные
Норма расхода препарата 1,0-1,5 л/га
Фаза развития культуры — внекорневая подкормка в период вегетации
Максимальное количество обработок 2
Норма расхода рабочей жидкости при внекорневой обработке: 250-300 л/га.
Рекомендации:
Внекорневые подкормки. Определенное количество препарата залить в бак опрыскивателя наполненного на треть чистой водой, включить смеситель и через 15 минут, не выключая, долить необходимое количество воды. Продолжать перемешивать во время обработки для обеспечения однородности рабочего раствора. Для внекорневой подкормки лучшее время суток утро и вечер, когда температура от +12 до +22 C. В этот период препарат лучше активизирует физиологические процессы в растениях.
Перед применением взболтать!
Раствор препарата хранить не более суток!
Внимание: препарат относится к безопасным веществам, не токсичен, не вызывает аллергических реакций, экологически безопасен.

продать «Микро-Минералис» (Бобовые), ЖК
Цена : 78 UAH

02 Апреля, 2020

Хмельницкий, Хмельницкая обл

098-607-99-95

Микро-Минералис (Бобовые) – жидкое комплексное микроудобрение, предназначенное для внекорневой подкормки бобовых культур. Микро-Минералис (Бобовые) полностью удовлетворяет потребность бобовых культур в основных микроэлементах. В частности, молибден играет особую роль в формировании высокого урожая бобовых, улучшает азотный обмен в растениях, участвует в образовании белков, усиливает процессы фотосинтеза и азотфиксации.

Преимущества
Повышает устойчивость бобовых культур (сои, гороха, нута и др.) к грибковым и бактериальным болезням, засухе и экстремальным температурам.
Усиливает азотфиксацию с воздуха, улучшает синтез хлорофилла и активизирует процесс фотосинтеза.
Улучшает качественные показатели урожая благодаря повышению содержания белка в семенах.
Повышает урожайность бобовых благодаря увеличению количества заложенных репродуктивных органов и активному росту вегетативной массы.

Применение
Нормы расхода препарата Микро-Минералис (Бобовые)

Максимальное количество обработок 3
Культура, которая обрабатывается Соя, горох и другие бобовые культуры
Норма расхода препарата 1,0-1,5 л /га
Фаза развития культуры 3-5 настоящих листьев, фаза бутонизации, фаза начала формирования бобов.

Норма расхода рабочей жидкости: 250-300 л/га.

продать «Микро-Минералис» (Масличные), ЖК
Цена : 78 UAH

Объем : 1000 л

02 Апреля, 2020

Хмельницкий, Хмельницкая обл

098-607-99-95

Микро-Минералис (Масличные) – специальное жидкое комплексное микроудобрение для внекорневой подкормки масличных культур. Введение в технологию выращивания масличных культур внекорневой подкормки Микро-Минералис (Масличные) положительно влияет на содержание жиров в растении. Кроме комплекса микро- и макроэлементов микроудобрение Микро-Минералис (Масличные) содержит бор и медь, которые повышают содержание масла в семенах, и цинк, который положительно влияет на содержание фосфолипидов в растении.

Преимущества
Применение Микро-Минералис (Масличные) на посевах масличных культур значительно повышает устойчивость растений к неблагоприятным погодным условиям и патогенным организмам.
Микро-Минералис (Масличные) повышает иммунитет и зимостойкость рапса озимого, стимулирует развитие его корневой системы, улучшает водный баланс.
Повышает качественные (масличность) и количественные показатели урожая.

Применение

Рапс
1,0-1,5 л /га
Фаза развития культуры осенью: 5-7 листьев (озимый рапс).
Фаза развития культуры весной:начало формирования стебля,
начало бутонизации
Максимальное количество обработок 3

Подсолнечник
1,0-1,5 л/га
Фаза развития культуры 3-4 листьев,
Фаза развития культуры 5-7 листьев.
Максимальное количество обработок 2
Норма расхода рабочей жидкости при внекорневой обработке: 250-300 л/га.

продать «Микро-Минералис» (Кукуруза), ЖК
Цена : 78 UAH

Объем : 1000 л

02 Апреля, 2020

Хмельницкий, Хмельницкая обл

098-607-99-95

Описание:
Микро-Минералис (кукуруза) — это жидкое комплексное микроудобрение, которое содержит микро- и макроэлементы, отвечающие всем физиологическим требованиям кукурузы и наиболее необходимыми для ее роста и развития.
Важнейший период в развитии кукурузы — фаза 3-5 настоящих листьев. Несбалансированность питания в этот период почти невозможно компенсировать в будущие периоды развития растения, поскольку именно в этот период формируются генеративные органы, определяющие будущую урожайность. Следующая критическая фаза — это 7-9 листьев, и именно в этот период проведения подкормки улучшает наполненность початков кукурузы.
Преимущества:
Поверхностный электрический заряд активных частиц металлов обеспечивает отличное прилипание к поверхностям и быстрое проникновения в клетки растений.
В состав микроудобрения Микро-Минералис (кукуруза) входит комплекс микроэлементов без посторонних примесей, которые не создают фитотоксического влияния на растение и полностью им усваиваются.
Внекорневая обработка кукурузы микроудобрением Микро-Минералис (кукуруза) обеспечит ее сбалансированное питание, уменьшит последствия стресса после обработки сзр, повысит урожайность культуры на 10-20% и улучшит ее качественные характеристики.
Норма расхода рабочей жидкости при внекорневой обработке: 250-300 л/га.
Рекомендации:
Внекорневые подкормки. Определенное количество препарата залить в бак опрыскивателя наполненного на треть чистой водой, включить смеситель и через 15 минут, не выключая, долить необходимое количество воды. Продолжать перемешивать во время обработки для обеспечения однородности рабочего раствора. Для внекорневой подкормки лучшее время суток утро и вечер, когда температура от +12 до +22 С. В этот период препарат лучше активизирует физиологические процессы в растениях.
Перед применением взболтать!
Раствор препарата хранить не более суток!
Внимание: препарат относится к безопасным веществам, не токсичен, не вызывает аллергических реакций, экологически безопасен.

продать Мікро-Мінераліс (Зернові)
Цена : 78 UAH

Объем : 1000 мл

02 Апреля, 2020

Хмельницкий, Хмельницкая обл

098-607-99-95

Мікро-Мінераліс (Зернові) – це рідке комплексне мікродобриво, вироблене за новітніми нанотехнологіями, яке містить мікро- та макроелементи в легкодоступній формі необхідні для росту і розвитку зернових культур.

Переваги

завдяки новітній технології виробництва, мікро- та макро- елементи, які входять до складу Мікро-Мінераліс (Зернові), суттєво прискорюють ферментні реакції, пожвавлюють обмін речовин, покращують інтенсивність дихання та біо- і фотосинтез;
поверхневий електричний заряд активних частинок металів забезпечує відмінне прилипання до поверхонь і швидке проникнення їх у клітини рослин;
позакоренева обробка мікродобривом Мікро-Мінераліс (Зернові) підвищує морозостійкість та зимостійкість рослин, стимулює їх ріст та розвиток, посилює резистентність та стресостійкість, збільшує урожайність та якість отриманої продукції.
Застосування

Позакореневе підживлення Мікро-Мінераліс (Зернові) краще проводити заздалегідь, ще до появи симптомів дефіциту елементів мінерального живлення та в критичні фази росту та розвитку рослин, коли дефіцит елементів живлення може призвести до найбільших втрат врожаю та погіршення показників його якості.
Норми витрат препарату Мікро-Мінераліс (Зернові)

Також в наявності є велика кількість асортименту якісного добрива на всі види культур.

продать Мінеральне добриво Agroleaf Power High P (фосфорний) 12-52-5 + мікро
Цена : 318 UAH

30 Марта, 2020

Киев, Киевская обл

050-331-50-10

Мінеральне добриво Agroleaf Power High P (фосфорний) 12-52-5 + мікроелементи (Виробництво: ICL) - преміальне добриво для позакореневого живлення, що містить усі основні елементи. Надзвичайної чистоти та високої концентрації (без хлору).

Містить ексклюзивний комплекс Технології M-77 та Впливу подвійної потужності (DPI), що гарантує покращене засвоєння та продовжену доступність мікроелементів. Лінійка Agroleaf Power завдяки вмісту макро- та мікроелементів забезпечує потреби рослин практично в усіх випадках. Застосування на будь-яких стадіях відкоригує дисбаланс мікроелементів при помірному їх дефіциті.

ПРИЗНАЧЕННЯ:

зернові колосові

кукурудза

картопля
соняшник, соя, горох
ріпак
цибуля, часник
овочі, фрукти, ягоди
ВИД:

гранульоване, водорозчинне

СКЛАД:

N - 12%, P2O5 - 52%, K2O - 5%, B-0,03%, Cu-0,07%, Fe- 0,14%, Mn-0,07%, Mo-0,001%, Zn-0,07%

ФАСУВАННЯ:

0,8 кг – банка

СПОСІБ ВНЕСЕННЯ:

позакореневе живлення

КРАЇНА-ВИРОБНИК:

Бельгія

УСЕ ПРО ТОВАР:

Agroleaf Power High P - це добриво для позакореневого живлення, що впливає на розвиток кореневої системи, укорінення після пересадки овочевих культур, утворення бульб у картоплі та покращення цвітіння ягідних та плодових культур.

ДОБРИВО НЕОБХІДНЕ У ВИПАДКУ:

  • призупинення розвитку кореневої системи (наприклад, різке похолодання);
  • стимулювання закладки бульб у картоплі;
  • пересадки овочів;
  • зменшення стресового стану в рослин;
  • попередження обпадання зав'язі у плодових культур.

ПЕРЕВАГИ ДОБРИВ ЛІНІЙКИ AGROLEAF POWER:

-Повний комплекс для позакореневого живлення, що допомагає запобігти дефіциту макро- та мікроелементів.

-Висока розчинність, чиста сировина та низький рівень EC.

-Швидка засвоюваність та ефект продовженої дії завдяки технології DPI.

-Унікальна формула хелатування M-77, що забезпечує підвищене засвоєння мікроелементів рослинами.

-Збільшує фотосинтетичну активність, стимулюючи рослини протистояти стресовим ситуаціям.

-Висока концентрація позакореневого добрива зменшує кількість продукту для обробки.

НОРМИ ВНЕСЕННЯ AGROLEAF POWER HIGH P:

-Зернові колосові - 3-5 кг/га - Восени, за потреби стимуляції укорінення.

-Кукурудза - 3-5 кг/га - Період 4-6 листків.

-Соняшник, Горох, Соя - 3-5 кг/га - Період 3-4 листків.

-Картопля - 3-5 кг/га - При закладці бульб, повторити через 7 днів.

-Фрукти, овочі - 3-5 кг/га - Укорінення, розвиток кореневої системи, 1-2 рази.

-Пересадка овочів - 3-5 кг/га - Відразу після пересадки, повторити через 7-10 днів.

-Квіти - 3-5 кг/га - Перед цвітінням, 1-2 рази.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ:

Розчиніть 3-5 кг Agroleaf Power High P в (200-600 літрах) води на гектар для відкритого ґрунту.

Рекомендована концентрація для захищеного ґрунту - 0.3% розчин.

Вносити під високим тиском.

Можна змішувати з багатьма фунгіцидами / інсектицидами.

Для перевірки сумісності попередньо змішайте невелику кількість.

Уникайте внесення в періоди несприятливих умов (наприклад, яскраве сонце, дуже висока температура).

Ціна вказана за 1 банку вагою 0,8кг

продать Мінеральне добриво Agroleaf Power High P (фосфорний)12-52-5+мікро
Цена : 3630 UAH

30 Марта, 2020

Киев, Киевская обл

050-331-50-10

Мінеральне добриво Agroleaf Power High P (фосфорний) 12-52-5 + мікроелементи (Виробництво: ICL) - преміальне добриво для позакореневого живлення, що містить усі основні елементи. Надзвичайної чистоти та високої концентрації (без хлору).

Містить ексклюзивний комплекс Технології M-77 та Впливу подвійної потужності (DPI), що гарантує покращене засвоєння та продовжену доступність мікроелементів. Лінійка Agroleaf Power завдяки вмісту макро- та мікроелементів забезпечує потреби рослин практично в усіх випадках. Застосування на будь-яких стадіях відкоригує дисбаланс мікроелементів при помірному їх дефіциті.

ПРИЗНАЧЕННЯ:

зернові колосові

кукурудза

картопля
соняшник, соя, горох
ріпак
цибуля, часник
овочі, фрукти, ягоди

ВИД:

гранульоване, водорозчинне

СКЛАД:

N - 12%, P2O5 - 52%, K2O - 5%, B-0,03%, Cu-0,07%, Fe- 0,14%, Mn-0,07%, Mo-0,001%, Zn-0,07%

ФАСУВАННЯ:

15 кг - мішок

СПОСІБ ВНЕСЕННЯ:

позакореневе живлення

КРАЇНА-ВИРОБНИК:

Бельгія

УСЕ ПРО ТОВАР:

Agroleaf Power High P - це добриво для позакореневого живлення, що впливає на розвиток кореневої системи, укорінення після пересадки овочевих культур, утворення бульб у картоплі та покращення цвітіння ягідних та плодових культур.

ДОБРИВО НЕОБХІДНЕ У ВИПАДКУ:

  • призупинення розвитку кореневої системи (наприклад, різке похолодання);
  • стимулювання закладки бульб у картоплі;
  • пересадки овочів;
  • зменшення стресового стану в рослин;
  • попередження обпадання зав'язі у плодових культур.

ПЕРЕВАГИ ДОБРИВ ЛІНІЙКИ AGROLEAF POWER:

-Повний комплекс для позакореневого живлення, що допомагає запобігти дефіциту макро- та мікроелементів.

-Висока розчинність, чиста сировина та низький рівень EC.

-Швидка засвоюваність та ефект продовженої дії завдяки технології DPI.

-Унікальна формула хелатування M-77, що забезпечує підвищене засвоєння мікроелементів рослинами.

-Збільшує фотосинтетичну активність, стимулюючи рослини протистояти стресовим ситуаціям.

-Висока концентрація позакореневого добрива зменшує кількість продукту для обробки.

НОРМИ ВНЕСЕННЯ AGROLEAF POWER HIGH P:

-Зернові колосові - 3-5 кг/га - Восени, за потреби стимуляції укорінення.

-Кукурудза - 3-5 кг/га - Період 4-6 листків.

-Соняшник, Горох, Соя - 3-5 кг/га - Період 3-4 листків.

-Картопля - 3-5 кг/га - При закладці бульб, повторити через 7 днів.

-Фрукти, овочі - 3-5 кг/га - Укорінення, розвиток кореневої системи, 1-2 рази.

-Пересадка овочів - 3-5 кг/га - Відразу після пересадки, повторити через 7-10 днів.

-Квіти - 3-5 кг/га - Перед цвітінням, 1-2 рази.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ:

Розчиніть 3-5 кг Agroleaf Power High P в (200-600 літрах) води на гектар для відкритого ґрунту.

Рекомендована концентрація для захищеного ґрунту - 0.3% розчин.

Вносити під високим тиском.

Можна змішувати з багатьма фунгіцидами / інсектицидами.

Для перевірки сумісності попередньо змішайте невелику кількість.

Уникайте внесення в періоди несприятливих умов (наприклад, яскраве сонце, дуже висока температура).

Ціна вказана за 1 мішок вагою 15кг